|   |  | 
....  (12, ..., 456) AliSSa 100 20 934 30 2015,
 (12345) @@ 86 22 299 2 2013,
RNB Helen 11 5 075 31 2012,
- . GaryVan 8 3 149 6 2012,
Alex Klokvokov 1 1 296 27 2012,
- ? SVOYA 12 13 375 24 2012,
?  (12) WhitE 38 8 172 20 2012, BUR1
! 3 2 463 21 2011, * *
DJ- Monaque KissFM Natalia Nightingale 0 1 121 19 2010, Natalia Nightingale
2009  (12) @@ 28 9 320 29 2009, @@
"AnJ" - ! Timur B. B. 0 1 598 26 2009, Timur B. B.
ANTID(). . 0 4 9 2009,
ANTID(). . 0 1 462 9 2009,
- !! n 1 2 710 11 2009, autokiller
Zymotic Symphony - " " holodniy666 0 2 625 8 2008, holodniy666
Li 2 4 566 11 2008, rnn
!!! Shults1 5 4 138 11 2008, rnn
: |